Marcel Broersma

Marcel Broersma

broersmaMarcel Broersma (1973) is hoogleraar journalistieke cultuur en media aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Broersma studeerde geschiedenis en journalistiek in Groningen en werkte daarna als freelance journalist en redacteur van de Leeuwarder Courant. Voor deze krant maakte hij in 2002 ook een vuistdikke jubileumbijlage.

Sinds 1997 is hij verbonden aan de opleiding Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 2002 cum laude op een geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant. Verder publiceerde hij onder meer boeken over regionale journalistiek, de ontwikkeling van journalistieke vormen en stijlen in Europa en de beeldhouwer Pier Pander.

Marcel Broersma is directeur van het Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorts is hij voorzitter van het bestuur van de nationale onderzoeksschool Mediastudies (RMeS), lid van het wetenschappelijk adviescollege van NWO Geesteswetenschappen, de wetenschappelijke adviescommissie voor het project krantendigitalisering (DDD) van de Koninklijke Bibliotheek en de adviescommissie Fries Mediafondslid. Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis.In 2013 verscheen Rethinking Journalism. Trust and Participation in a Transformed News Landscape (Routledge; met Chris Peters).

Website