Irene Costera Meijer

Irene Costera Meijer

ireneProf.dr. Irene Costera Meijer (1956) is hoogleraar Journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was Irene Costera Meijer (Groningen 1956) universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam waar ze leiding gaf aan de opleiding Televisie en Populaire cultuur. Ze studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde vervolgens in de Letteren in Utrecht.

Haar onderzoeksterrein is journalistiek en populaire cultuur. Ze heeft een grote verscheidenheid aan publicaties op haar naam staan. In 2006 verscheen De toekomst van het nieuws, over de informatiebehoefte van jongeren. Irene Costera Meijer geeft leiding aan een 5-jarig door NWO en nieuwsorganisaties gefinancierd onderzoek naar veranderend nieuwsgebruik (2013 – 2018). Daarnaast wordt ze veel gevraagd als adviseur door dagbladen en omroepen.