Hans Wansink en Warna Oosterbaan

Hans Wansink en Warna Oosterbaan

oosterbaan-wansinkHans Wansink (chef Opinie van de Volkskrant, rechts) en Warna Oosterbaan (columnist NRC Handelsblad) schreven samen het boek De krant moet kiezen – de toekomst van de kwaliteitsjournalistiek.

Hans Wansink (1954) is sinds 2010 is hij als research fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting. Hij is tevens medewerker van het Brussels dagblad De Standaard. Van 1988 tot 1990 was hij medewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Wansink was verder onder andere werkzaam als plaatsvervangend hoofdredacteur van Intermediair, redacteur onderwijs van NRC Handelsblad, politiek verslaggever bij het weekblad Haagse Post en als gecommitteerde bij eindexamens aan de School voor de Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Hans Wansink ontving op 28 juni 2006 de Anne Vondeling Prijs voor politieke journalistiek 2005.

Warna Oosterbaan (1947), van huis uit socioloog, werkte voor NRC Handelsblad. Hij was onder meer adjunct-hoofdredacteur. In 2002 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Journalistiek en Samenleving aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij bekleedde die functie zes jaar.